Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica » Wydział Zarządzania » Zarządzanie

09-402 Płock, Mazowieckie
Al. Kilińskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (24) 366-41-00, (24) 366-41-50
Fax: (24) 366-41-00
WWW: http://www.wlodkowic.pl/
Email: rekrutacja@wlodkowic.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie Zarządzanie - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Specjalności


specjalności:

- marketingowe zarządzanie firmą
- zarządzanie zasobami ludzkimi
- zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
- zarządzanie ochroną środowiska
- zarządzanie projektem (w ramach projektu Akademia Rozwoju Kompetencji)
- inne w miarę potrzeb

Kierunek "Zarządzanie" posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej


Sylwetka absolwenta


Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na kierowniczych stanowiskach w organizacjach gospodarczych, handlowych i finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


W programie studiów realizowane są przedmioty z zakresu ekonomii, nauk ilościowych, rachunkowości, prawa cywilnego, handlowego, pracy, teorii i metod nowoczesnego zarządzania różnorodnych aspektów integracji europejskiej. Ważne miejsce zajmuje nauka języków obcych oraz informatyka. Program studiów obejmuje również analizę finansową, teorię pieniądza i politykę pieniężną, ochronę środowiska, biznes plan, prognozowanie procesów gospodarczych, symulację strategii marketingowych, planowanie przestrzenne, itp.


Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz wiedzę specjalistyczną z różnorodnych dziedzin, pozwalającą na wykorzystanie jej w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami (osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi), a także problemów związanych z realizacjią funkcji, procesów oraz działań w przedsiębiorstwach i wszelkiego rodzaju instytucjach.


Twoja kariera


Absolwent kierunku Zarządzanie może pracować jako:

 

  • menedżer w przedsiębiorstwach i instytucjach, organizacjach non profit,
  • jednostkach administracji publicznej różnych szczebli,
  • prywatny przedsiębiorca prowadzących własną działalność gospodarczą,
  • projektant systemów organizacji i zarządzania,
  • analityk procesów gospodarczych,
  • specjalista w organach zarządzających przedsiębiorstw i grup kapitałowych.