Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica » Wydział Pielęgniarstwa » Pielęgniarstwo

09-402 Płock, Mazowieckie
Al. Kilińskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (24) 366-41-00, (24) 366-41-50
Fax: (24) 366-41-00
WWW: http://www.wlodkowic.pl/
Email: rekrutacja@wlodkowic.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo - Licencjackie stacjonarne Pielęgniarstwo - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Sylwetka absolwenta


Absolwent kierunku Pielęgniarstwo przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym oraz umierającym; komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, współpracy w zespołach opieki zdrowotnej, inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Rolę personelu medycznego wyznaczają funkcje, w ramach których absolwent zostaje przygotowany do: świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią, promocji i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej oraz rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych.


Twoja kariera


Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo przygotowani są do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w tym m.in.: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • domach opieki społecznej.

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach: Administracja, Pedagogika, Zarządzanie.

Kierunek studiów "Pielęgniarstwo" posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej


Przykładowe przedmioty


Studia I stopnia (licencjackie /pomostowe)

 • Anatomia
 • Anestezjologia i intensywna terapia i pielęgniarstwo w anestezjologicznej i intensywnej opiece medycznej
 • Badania fizykalne
 • Biochemia z biofizyką
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Dietetyka
 • Fizjologia
 • Genetyka
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne
 • Mikrobiologia z podstawami parazytologii
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • Opieka paliatywna
 • Patologia
 • Pedagogika
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Psychologia
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 • Rozwój pielęgniarstwa
 • Socjologia
 • Zagadnienia prawne
 • Zdrowie publiczne