Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica » Wydział Pedagogiczny » Pedagogika

09-402 Płock, Mazowieckie
Al. Kilińskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (24) 366-41-00, (24) 366-41-50
Fax: (24) 366-41-00
WWW: http://www.wlodkowic.pl/
Email: rekrutacja@wlodkowic.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika Pedagogika - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Specjalności


Specjalności nauczycielskie:
- edukacja wczesnoszkolna
- edukacja przedszkolna
- pedagogika opiekuńczo – wychowawcza


Przykładowe specjalności nienauczycielskie:
- edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
- pedagogika resocjalizacyjna
- pedagogika rewalidacyjna
- pedagogika pracy
- inne w miarę potrzeb
Pełny wykaz specjalności nienauczycielskich dostępny jest w Sekretariacie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnej, tel. (0 24) 366 41 00, 366 41 50.


Sylwetka absolwenta


Absolwent zapoznaje się z zagadnieniami z zakresu filozofii, pedagogiki, psychologii, socjologii i dydaktyki. Ważne miejsce zajmuje nauka języków obcych oraz podstaw informatyki.

Prowadzone są także zajęcia z zakresu zarządzania oświatą z elementami prawa szkolnego. Absolwenci zdobywają także kwalifikacje nauczycielskie w pedagogicznych specjalnościach prowadzonych na kierunku a przygotowujących nauczycieli w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz innych specjalności nauczycielskich.

Absolwenci dysponują wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, czy pracy opiekuńcze. Studia na kierunku Pedagogika dają podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego.


Twoja kariera


 Absolwenci kierunku Pedagogika zostają przygotowani do pracy m.in.:

  • szkołach,
  • przedszkolach i placówkach oświatowych,
  • w różnych obszarach działań edukacyjnych,
  • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • animacji kulturalnej,
  • pomocy społecznej,
  • poradniach specjalistycznych,
  • instytucjach edukacji dorosłych i formach kształcenia ustawicznego.

Kierunek studiów „Pedagogika” posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej