Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica » Wydział Bezpieczeństwa Narodowego » Bezpieczeństwo narodowe

09-402 Płock, Mazowieckie
Al. Kilińskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (24) 366-41-00, (24) 366-41-50
Fax: (24) 366-41-00
WWW: http://www.wlodkowic.pl/
Email: rekrutacja@wlodkowic.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo narodowe - Licencjackie stacjonarne Bezpieczeństwo narodowe - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Specjalności


specjalność:


- zarządzanie bezpieczeństwem
- inne w miarę potrzeb


Sylwetka absolweta


Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem kryzysowym. Przygotowywany jest do pracy i służby w instytucjach, formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa. Absolwenci będący przedstawicielami tzw. służb mundurowych zdobyte umiejętności i wiedzę będą mogli wykorzystać w swej dotychczasowej pracy, podnosząc swoje kwalifikacje. W programie studiów realizowane są przedmioty odnoszące  się do bezpieczeństwa Polski i międzynarodowego. Absolwent zna zagadnienia związane z systemami politycznymi i zarządzaniem kryzysowym.
W programie studiów odnaleźć można przedmioty takie jak ochrona informacji niejawnych i wiadomości prawnie chronionych, dyplomacja i służba zagraniczna, czy wiedza o państwie i prawie.

Studia te przeznaczone są dla osób pragnących zajmować się pracą na rzecz bezpieczeństwa: narodowego, publicznego, technicznego. Osoby kończące kierunek Bezpieczeństwo narodowe będą mogły pracować w instytucjach i służbach jako:

 • pracownicy instytucji i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne (Wojsko, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Straż Miejska, profesjonalne firmy ochroniarskie, Wydziały Zarządzania Kryzysowego),
 • biurowi lub operacyjni pracownicy na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego,
 • pracownicy biurowi w resortach lub innych urzędach na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i obronnością,
 • instruktorzy edukacji dla bezpieczeństwa w organizacjach młodzieżowych i społecznych,
 • szefowie lub pracownicy biurowi lub operacyjni ochrony,
 • organizatorzy i instruktorzy OC,
 • analitycy danych w sytuacjach kryzysowych,
 • inspektorzy ds. monitorowania zagrożeń,
 • specjaliści planowania cywilnego,
 • specjaliści ds. zarządzania i przetwarzania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego,
 • doradcy w sztabach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.