Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica » Wydział Administracji » Administracja

09-402 Płock, Mazowieckie
Al. Kilińskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (24) 366-41-00, (24) 366-41-50
Fax: (24) 366-41-00
WWW: http://www.wlodkowic.pl/
Email: rekrutacja@wlodkowic.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja Administracja - Licencjackie stacjonarne Administracja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Administracja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Administracja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Sylwetka absolwenta


Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę z zakresu ustroju i kompetencji administracji oraz polityki finansowej samorządu terytorialnego. Kształcimy specjalistów, którzy dysponują wiedzą z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.
Absolwent poznaje mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych. Nabywa wiedzę potrzebną do analizowania podstawowych zjawisk ekonomicznych oraz procesów społeczno - gospodarczych, zapoznaje się z zagadnieniami z zakresu administracji, prawa, finansów i biznesu. Posiada umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy dotyczącej relacji i komunikacji interpersonalnej oraz technik negocjacji.


Absolwenci kierunku Administracja to:


- rzetelnie przygotowani przyszli pracownicy samorządów i administracji gospodarczej
- nowocześnie wykształceni specjaliści znający realia i ustawodawstwo unijne
- osoby sprawnie posługujące się systemami informatycznymi, umiejące współpracować z petentami i mediami
- pracownicy rzetelnie reprezentujący stanowisko urzędu lub firmy.


Twoja kariera


Absolwenci kierunku Administracja mogą pracować w:

  • administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej,
  • organizacjach społecznych,
  • organizacjach międzynarodowych,
  • działach administracji  oraz innych jednostkach.

Kierunek studiów „Administracja” posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej