Jesteś w: Home » Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

09-402 Płock, Mazowieckie
Al. Kilińskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (24) 366-41-00, (24) 366-41-50
Fax: (24) 366-41-00
WWW: http://www.wlodkowic.pl/
Email: rekrutacja@wlodkowic.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Administracji Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wydział Informatyki Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne
Wydział Pedagogiczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Pielęgniarstwa
wydział zamiejscowy - Wyszków
Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wydział Wychowania Fizycznego Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wydział Zarządzania Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

misja Misja Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku opiera się na przekonaniu, że wykształcenie jest podstawową wartością człowieka, demokracji, zrównoważonego rozwoju i pokoju, a zatem powinno być dostępne dla wszystkich przez całe życie. Szczególnie winno być dostępne dla mieszkańców regionu płockiego, w którym  uczelnia ma siedzibę oraz dla mieszkańców tych regionów, w których działają filie Uczelni.
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku przyjmuje, iż Prawda i Wiedza oparte na badaniach naukowych i myśli ludzkiej mają służyć Mądrości, zaś celem jest rozwój i dobro ludzkiej Osoby.

 Uczelnia dąży do rozwoju regionu oraz zacieśnienia międzynarodowej współpracy poprzez: wymianę wiedzy; kontakty personalne; międzynarodowe projekty badawcze, przy jednoczesnym uwzględnieniu narodowych wartości kulturowych i poszanowaniu różnorodności.
Szkoła w swojej Misji powołuje się na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, uznając, że dostęp do wykształcenia powinien być oparty na zdolnościach, staraniach, wytrwałości i oddaniu okazywanemu przez osoby pragnące tego dostępu oraz kwalifikacjach kadry naukowej. W związku z tym Szkoła Wyższa i wszyscy członkowie społeczności Uczelnianej nie mogą akceptować żadnej dyskryminacji przy zapewnieniu dostępu do wykształcenia wyższego ze względu na rasę, płeć, język lub religię, wyróżniki kulturowe czy społeczne ani niepełnosprawność fizyczną.
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica pragnie funkcjonować wielowymiarowo, zgodnie z potrzebami społecznymi szczególnie regionu płockiego i tak wiarygodnie, aby absolwenci Szkoły budowali jej prestiż swoją wiedzą, mądrością, postawą obywatelską i pracą zawodową.