Jesteś w: Home » Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

09-402 Płock, Mazowieckie
Al. Kilińskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (24) 366-41-00, (24) 366-41-50
Fax: (24) 366-41-00
WWW: http://www.wlodkowic.pl/
Email: rekrutacja@wlodkowic.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Administracji Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wydział Informatyki Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne
Wydział Pedagogiczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Pielęgniarstwa
wydział zamiejscowy - Wyszków
Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wydział Wychowania Fizycznego Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wydział Zarządzania Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Uczelnia posiada następujące akredytacje i certyfikaty:

Akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Ocenie poddane zostały nastęujące kierunki nauczania:

 

Wychowanie fizyczne

ocena pozytywna

Zarządzanie (Płock, Wyszków)

ocena pozytywna

Informatyka (Płock, Iława)

ocena pozytywna

Pedagogika (Płock, Iława, Wyszków)

ocena pozytywna

Administracja (Płock, Iława, Wyszków)

ocena pozytywna

Pielęgniarstwo (Wyszków)

ocena pozytywna

Politologia

ocena pozytywna

 

Międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000.


 

Certyfikat Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Gospodarczych w Płocku, stwierdzającą uzyskanie akredytacji jakości metod i form kształcenia (nadany 28 lutego 2001 r.)

 

Ponadto Uczelnia posiada Certyfikat Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej nadany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (nadany 19 kwietnia 2001 r.)

 

SWPW jest członkiem Akademickiego Centrum Edukacyjnego "Novell" (NEAP). Program NEAP został stworzony, aby umożliwić polskim szkołom oferowanie autoryzowanych kursów Novella w ramach posiadanego programu nauczania. Oznacza to, że studenci Szkoły mogą przejść autoryzowany kurs, otrzymać certyfikat Novella, równocześnie zaliczając dany przedmiot. Dla studentów jest to dodatkowy element motywacji do nauki, gdyż dążą wtedy do uzyskania zaliczenia z przedmiotu, ale także do otrzymania uznanego na całym świecie certyfikatu. Program NEAP jest dedykowany uniwersytetom, szkołom wyższym, liceom oraz gimnazjom. Dzięki uczestnictwie w "programie" studenci zdobywają praktyczne doświadczenie w dziedzinie rozwiązań sieciowych, a certyfikat daje gwarancję posiadania rzeczywistych umiejętności administratora.

 

We wrześniu 2005 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku a Ministerstwem Gospodarki i Pracy. Na jego mocy SWPW posiada patronat MGiP w zakresie szkoleń dotyczących instrumentów strukturalnych Unii Europejskiej. Oznacza to, że w ocenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy Uczelnia posiada odpowiedni potencjał do realizacji profesjonalnych szkoleń w określonym zakresie. Dodatkowo MGiP udziela SWPW wsparcia merytorycznego poprzez system akceptacji materiałów szkoleniowych i regularnych spotkań konsultacyjnych.